Karriera

Po kërkojmë një person që t'i bashkangjitet një grupi entuziast, ambicioz dhe profesionist në misionin tonë të përgatitjes së bizneseve shqiptare për tu përballur me sfidat më të mëdha në nivel rajonal e atë evropian. Shpresojmë që të bashkoheni me ne.

Hapje të menjëhershme

PHP Developer

Kërkojmë për zyrën tonë në Tiranë punonjës me njohuri të avancuar në programim, AJAX PHP MySQL, Javascript, JQUERY, që të kenë përfituar experiencë në fushen e aplikimit web në departamentin e programimit. Ju lutem dërgoni një CV me një përshkrim të detajuar të projekteve që keni punuar dhe, për teknologjitë e përdorura. Kërkohet përvojë mbi 24 muaj në zhvillimin e aplikacionëve web dhe projektet B2B si dhe të njohje shume e mire : AJAX PHP MySQL Javascript JQUERY. Njohja e API-ve të disa rrjetëve sociale më të njohura

Software Developer

Mirëpresim një bashkëpunim midis jush dhe Click Design Studio™. Detyra kryesore është analizë dhe zhvillim i aplikimivë të ndryshme sipas kërkesave të kompanisë. Është e nevojshme eksperienca programimi në Visual Studio, Visual Studio .Net në platformat VB, C, C#. Njohuri shumë të mirë të sistemëve të bazave të të dhënave MS SQL, My SQL. Minimumi 1 vit eksperiencë pune si programues. Ju lutem dërgoni një CV me një përshkrim të detajuar të projektëve që keni punar dhe, për teknologjitë e përdorura.